1983

Jak to tedy vlastně celé začalo? Brňák František Šnóbl (dnes členem US Cars Clubu Brno) si v roce 1980 pořídil americký vůz Ford Mustang Convertible 1969. Radost z překrásného vozu mu však zkazila nehoda při níž byla značně poškozena přední část Mustangu. Aby dokázal svůj pony car opravit, potřeboval získat spojení na další majitele amerik. Náhradní díly a ani možnost jejich dovozu tehdy neexistovaly a tudíž každá rada, kontakt či zkušenost měla cenu zlata. Od kamaráda z Mototechny získal adresu na dalšího Brňáka s americkým autem, pana Pavla Strnada. Ten zase věděl o třetím nadšenci Otovi Hovjackém z Bašky okres Frýdek-Místek. Společnými silami dali vzniknout myšlence oslovit fanoušky stejného ražení a uspořádat sraz amerik. K oslovení použili inzerát ve Světě Motorů, který vyšel koncem října roku 1982. Ohlas na sebe nenechal dlouho čekat, na inzerát zareagovalo 54 majitelů amerik z celé ČSSR. V březnu 1983 byly pak zájemcům rozeslány pozvánky s podrobnostmi o připravovaném červnovém srazu. Jelikož stále přetrvávaly jisté obavy z tehdejší Státní bezpečnosti, která kohokoliv vyzdvihujícího imperialistický svět za velkou louží náležitě „odměňovala“, dohodli se naši tři pořadatelé nepracovat ve skupině, ale každý samostatně. Zároveň se tím vyřešilo rozdělení jednotlivých úkolů před akcí. Pavel Strnad investoval svoje známosti a informace získané letitým provozem amerických vozů, Franta Šnóbl podal inzerát a vytiskl pozvánky a Ota Hovjacký zarezervoval místo v autokempu. Všichni tři se poprvé fyzicky setkali až na srazu. Důležitým článkem celého týmu byla Maruška Strnadová, tehdejší manželka pana Strnada, která se starala o agendu a nápad oddaně podporovala.

Důkazem, že přípravy na sraz byly vskutku pečlivé, byla přítomnost řady obytných přívěsů, které v Ostravě vypůjčil Ota Hovjacký a spolu s kamarádem Milanem Kanálikem je celou noc před srazem vozili na místo. Chatiček v kempu totiž nebylo mnoho a pořadatelé tím chytře zvětšili kapacitu ubytování. Přestože v pozvánce se objevila drobná chyba ve stanovení termínu (označení dnů v kalendáři bylo omylem posunuto o jeden den), do kempu „Beskyd“ v Pržně se chystaly skoro dvě desítky natěšených posádek.

Pátek 3. června 1983 byl nádherný slunečný den. Jako první účastník dorazil na místo další Brňák Míra Topinka se svým Meteorem 1966. Během několika hodin se travnatá plocha mezi chatičkami zaplnila sedmnácti americkými vozy, jejichž posádky se začaly společně seznamovat (mnohá přátelství přetrvala dodnes). Následovaly vzájemné prohlídky vozů, večer táborák a dokonce hudba. Setkání napovědělo, že majitelů amerik je v ČSSR mnohem více a jediným problémem ohledně srazů bude informovanost. Vize do budoucna vypadala následovně: sraz bude každoročně ve stejném termínu, vždy první červnový víkend; pořadatelé i místa se budou střídat; z každého setkání bude vyroben adresář majitelů amerik s ročníkem jeho narození a ten poté zaslán všem účastníkům.

Pořadatelská trojice František Šnóbl, Pavel Strnad a Ota Hovjacký se zasloužila o vznik první komunity majitelů amerických vozů u nás a položila tak základy všem následným srazům a setkáním. Děkujeme!

P.S.: Ota Hovjacký už mezi námi bohužel není (R.I.P. v časopise CHROM&PLAMENY 02/11 a vzpomínka Franty Šnóbla na webu brněnského klubu)

 

1. Sraz fandů z řad majitelů amerik                                                                                                           Pržno (okr. Frýdek-Místek) – autokemping „Beskyd“  3.-5. června 1983

pořadatel: Ota Hovjacký, Pavel Strnad, František Šnóbl

VIDEO Z AKCE (omluvte prosím velmi nízkou kvalitu záznamu)