Důležité

FIVA Fédération Internationale des Véhicules Anciens (Europe)

FKHV Federace klubů historických vozidel České republiky

AKAV Asociace klubů amerických vozidel

HVA Historic Vehicle Association (USA)