ČESKÝ KLUB MAJITELŮ AMERICKÝCH AUTOMOBILŮ z.s.  (ČKMAA)

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 12634

ČKMAA z.s. je spolek založený pro sdružování fyzických osob zajímajících se o historii motorismu, vyvíjející činnosti za účelem uchování, restaurování a používání jakéhokoliv druhu historických vozidel, včetně jejich historické dokumentace a jejich prezentace veřejnosti, provádějící testování vozidel na historickou původnost a organizující akce s historickými vozidly, jako jsou soutěže, výstavy a srazy.

 

Sídlo spolku:

Dražkovice 135, 533 33 Pardubice

IČO: 265 88 340

 

Předseda a statutární zástupce klubu:

Ing. Miloslav Plašil

 

Výbor klubu:

Petr Bellinger

Petr Pelech

Milan Prchal

Karel Kot

 

Kontaktní osoba pro další informace:

Petr Bellinger, Dražkovice 135, 533 33 Pardubice

telefon: 739 517 105

email: petr@bellinger.cz