ČLENSTVÍ V KLUBU ČKMAA

Členství v našem klubu není podmíněno vlastnictvím amerického automobilu.                                         Jedinou podmínkou je plnění si svých členských povinností.

 

POVINNOSTI ČLENA ČKMAA

1/ řádné placení členských příspěvků

2/ účast na členské schůzi (valné hromadě) pořádané vždy jednou do roka

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Výše členských příspěvků:

– řádný člen platí 1000 Kč za kalendářní rok

– nový člen platí první členský příspěvek s ohledem na datum vstupu poměrnou částkou

a/ při vstupu v  I. čtvrtletí (do 31. března) činí členský příspěvek 750 Kč

b/ při vstupu ve  II. čtvrtletí (do 30. června) činí členský příspěvek 500 Kč

c/ při vstupu ve III. čtvrtletí (do 30. září) činí členský příspěvek 250 Kč

d/ při vstupu ve IV. čtvrtletí (do 31. prosince) činí členský příspěvek rovnou 1000 Kč na další rok

 

Způsob placení čl. příspěvků:

1/ složenkou (poštovní poukázka A) na účet klubu

2/ bankovním převodem na účet klubu

3/ osobně předsedovi klubu panu Ing. M. Plašilovi

 

Číslo bankovního účtu klubu ČKMAA: 537 272 0001/2700  (při placení převodem i složenkou uvádějte vždy vaše členské číslo (vzhledem k GDPR již neuvádějte rodné číslo) jako variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení). Bez uvedení těchto údajů není možné identifikovat vaši platbu.

 

CO VÁM NABÍZÍME?

– sounáležitost s lidmi nadšenými pro americká auta

– možnost používat vašeho amerického veterána legálním způsobem (podle platných předpisů FIVA)

– informace o celkovém dění US CARS v ČR (internet, časopis, osobní pozvánky)

– všeobecné poradenství v oblasti amerických vozů

– identifikaci příslušnosti klubovou průkazkou s členským číslem (volný vstup na klubové akce)

– prezentaci vozu na tomto klubovém webu v sekci „Naše auta“

Chcete-li se stát jedním z nás, stáhněte si přihlášku do klubu, vyplňte ji a pošlete na poštovní adresu uvedenou v přihlášce. Vyplněnou přihlášku lze také oscanovat a poslat na mailovou adresu klubu: ckmaa@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA ČKMAA