SOUČASNOST NAŠEHO KLUBU

Český klub majitelů amerických automobilů je jedním z nejznámějších a nejstarších klubů sdružujících majitele a příznivce amerických automobilů v České republice. V současné době je zároveň největším US klubem u nás. Díky své příslušnosti k FKHV (Federace klubů historických vozidel), která jako jediná v ČR vlastní autoritu FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens), má náš klub možnost testovat americké veterány na historickou původnost a umožňovat svým členům získání Průkazu historického vozidla.

FIVA > FKHV > AKAV > ČKMAA

Většina našich členů jsou nadšenci a fandové, kteří starým americkým autům zcela propadli, sami je renovují, udržují při životě a věnují jim veškerý volný čas. V našich řadách máme i sběratele, kteří s láskou hýčkají i několik desítek amerických veteránů s rokem výroby 1912 až 1970. Mnozí z členů jsou věrni americkým vozům i v každodenním životě a jako své „dailydrivery“ používají novodobá americká auta.

Členem našeho klubu ale může být i ten, kdo ameriku zatím nevlastní.

Náš klub pořádá každoročně jarní sraz amerik: První jarní bublání v Jizbici pod Blaníkem. Akce je otevřena i nečlenům a stejně tak i široké veřejnosti a v současné době představuje jeden z nejnavštěvovanějších srazů amerik v ČR.

Pro své členy pořádáme každoročně klubový testační den a pomáháme při testování historických vozidel a jejich následném uvádění do provozu. Dle potřeby poskytujeme nejrůznější poradenství související s provozem amerických vozidel.

Cílem našeho klubu je sdružovat majitele a příznivce amerických automobilů, pomáhat jim v legálním provozování jejich amerických veteránů a šířit všeobecnou osvětu o US cars všech ročníků a kategorií.

Členská základna ČKMAA je stabilní a čítá zhruba 200 členů, kteří mají ve svém vlastnictví více než 500 amerických vozů.