TESTACE HISTORICKÝCH VOZIDEL V ČKMAA

Díky své příslušnosti k FKHV (Federace klubů historických vozidel), která jako jediná v ČR vlastní autoritu FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens), má náš klub možnost testovat americké veterány na historickou původnost a umožňovat svým členům získání Průkazu historického vozidla.

FIVA > FKHV > AKAV > ČKMAA

Naši kluboví komisaři provádějí testace amerických historických vozidel již od konce 90. let a oplývají proto bohatými zkušenostmi. Máte-li americký automobil, který byste rádi provozovali jako historické vozidlo (HV), neváhejte nás kontaktovat mailem na: ckmaa@seznam.cz

Dříve si ale prosím přečtěte, co k tomu budete potřebovat, co vše musí váš vůz splňovat a jak by měl vypadat. Následující text berte jako návod jak postupovat.

JAKÝ VŮZ VÁM OTESTUJEME?

Jako základ k posuzování vhodnosti a určení kategorie HV slouží technický KODEX FIVA.

FIVA definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo, které:

A/ je minimálně 30 let staré

B/ je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu

C/ NENÍ používáno ke každodenní přepravě

D/ je z těchto důvodů součástí technického a kulturního dědictví

Kromě čtyř základních kritérií musí váš vůz mít:

1/ v každém případě původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem

2/ původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z volitelného vybavení, které bylo výrobcem nabízeno nebo prodáváno v období normální životnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol je třeba doložit dobovým materiálem (prospekt, časopis, katalog doplňků apod.)

3/ velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost

4/ karoserii bez koroze

5/ jednotný celistvý lak (bez neodborně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a jiného poškození; trochu jiná situace je u původního laku, který ještě nebyl nikdy přestříkáván – v zájmu zachování originality je možná větší benevolence v posuzování oprav – v tomto případě je však nutné individuální posouzení komisařů). Poznámka: černý matný lak, byť celistvý, nebude posuzován jako lak vhodný na veterána

6/ slušné povrchy chromovaných, nerezových a hliníkových součástí

7/ všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku

8/ absenci jakýchkoliv nedobových doplňků (plastové nebo gumové ochranné lišty, různé nápisy či „vylepšení“, aj.). Zvláštní skupinou je moderní audio/video technika, která musí zůstat ukryta zrakům (umístění pod přístrojovou deskou nebo v uzavíratelné přihrádce)

9/ celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány)

10/ interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně spravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)

11/ jednoduše shrnuto, co nejbližší podobu s originálem vyrobeným v továrně

Všechny zájemce o otestování vozu upozorňujeme, že v žádném případě neobstojí oblíbený argument: „Já si teď jen dva měsíce pojezdím a auto hned půjde na kompletní repasi“. S testováním nepospíchejte a nechte jej až na chvíli, kdy bude vůz zcela hotov! Každý rok odmítáme majitele vozů, které nesplňují dané požadavky, tak se nesnažte jimi být právě vy. Stejná kriteria platí i pro retestace již testovaných vozidel. Auta postupem času stárnou a loňská úspěšnost při testaci nemusí být automaticky zárukou té letošní. Taktéž je nezbytné odstranit všechny již dříve avizované závady. 

Prosíme, nepředkládejte nám žádost o otestování vozidla, které bylo již testovací komisí jiného klubu odmítnuto. Náš klub si zakládá na poctivém dodržování platných zákonů a norem, a tudíž nikdy neotestoval a neotestuje vůz, který nesplňuje stanovené podmínky!

KDY A KDE TESTOVÁNÍ HV PROVÁDÍME?

A/ v rámci klubového testačního dne, konaného zpravidla v první polovině května (datum bývá upřesněno vždy min. 2 měsíce předem ZDE), v Luštěnicích u Mladé Boleslavi MAPA

B/ formou individuální testace v náhradním termínu po předchozí dohodě

DŘÍVE NEŽ PŘISTAVÍTE VŮZ K OTESTOVÁNÍ JE TŘEBA

1/ být členem ČKMAA a mít zaplacené klubové příspěvky za všechna období od vstupu

2/ provést lokalizaci identifikačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním číslem a hlavně výrobní číslo motoru!

3/ absolvovat s vozem technickou kontrolu na STK ve zkrácené, takzvaně „veteránské“ variantě (neboli TK na vlastní žádost), při níž je kontrolována především funkčnost brzd, stav náprav a funkčnost světlometů

4/ nechat vyhotovit 12 ks fotografií vozu o rozměru 6×9 cm. Fotografie musí být barevné, lesklé, bez bílých okrajů, z toho 6 ks levopředek a 6 ks pravozadek. Fotí se tak, že předek resp. zadek tvoří 1/3 a bok 2/3 délky vozu na fotografii. Vůz musí být v celém výřezu fotografie, fotografován na neutrálním pozadí (silnice, louka, betonová či asfaltová plocha apod.), bez jakékoliv registrační značky a označení státu. Vůz musí být na fotografii v tomtéž stavu, v jakém bude i následně provozován (barva, barevná kombinace, doplňky, kola apod). Motocykl fotografujte v kolmém směru z pravé a levé strany. Vaše fotografie by měly vypadat zhruba takto:

5/ shromáždit všechny dostupné údaje a dokumenty o voze (zahraniční TP, kupní smlouvu či jiný nabývací doklad apod.)

6/ stáhnout si a vytisknout ŽÁDOST O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA a vyplnit v ní co největší počet kolonek. Takto předvyplněná žádost bude sloužit jako mustr pro elektronicky vyplňovanou žádost v systému

SOUČASNĚ S PŘISTAVENÍM VOZU K TESTACI JE TŘEBA PŘEDAT KOMISAŘŮM

1/ platný protokol z STK s absencí závažných závad, který nesmí být starší než 3 měsíce

2/ 12 ks fotografií vozu dle předchozí specifikace

3/ papír se zapsanými identifikačními znaky vozidla: VIN resp. výrobní číslo karoserie, výrobní číslo motoru

4/ předvyplněnou „Žádost o provedení testování historického vozidla“

5/ všechny dokumenty o voze (zahraniční TP, kupní smlouvu či jiný nabývací doklad apod.)

6/ tyto poplatky:

– testační klubový poplatek za první testaci v řádném termínu (na testačním dni) 1000 Kč
nebo testační klubový poplatek za první testaci v případě individ. termínu 3000 Kč
– poplatek krajskému komisařovi v případě člena FKHV 1000 Kč
– poplatek krajskému komisařovi v případě nečlena FKHV 2000 Kč

V PŘÍPADĚ ZDÁRNÉHO ABSOLVOVÁNÍ TESTACE VÁS DÁLE ČEKÁ

1/ sjednání Povinného ručení za veteránskou roční taxu 1/12 běžné ceny dle obsahu

2/ návštěva registračního místa – ÚŘAD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ dle vašeho trvalého bydliště, kde vám na základě vyplněné a orazítkované ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA vystaví Průkaz historického vozidla. Také potřebujete Žádost o uznání testování silničního vozidla, kterou ale dostanete a vyplníte až na místě. Dále s sebou vezměte smlouvu o Povinném ručení, dvě fotografie vozu a poplatek za registrační značky (500 Kč za 1 kus)

3/ povinnost dostavit se s vozem vždy jednou za dva roky v květnu na retestaci v rámci klubového testačního dne

CO JE TO RETESTACE?

Retestace (pravidelná prohlídka) je prodloužení platnosti vašeho Průkazu HV, které je prováděno po dvou letech (dvouletá periodicita). Retestace probíhají v Luštěnicích u Mladé Boleslavi MAPAv rámci klubového testačního dne, zpravidla začátkem května. Přesné datum najdete v kalendáři klubových akcí ZDE. K retestaci je třeba přistavit váš vůz, aby jej komisaři mohli prohlédnout. Před příjezdem na retestaci je třeba podrobit vůz prohlídce v odborném servisu disponujícím válci pro kontrolu funkce brzd. Jako důkaz nám předložíte vyplněný formulář: POSOUZENÍ STAVU HISTORICKÉHO VOZIDLA ODBORNOU DÍLNOU, potvrzený razítkem a podpisem z odborného servisu.

Pro váš klid ale doporučujeme raději návštěvu STK, jako při první testaci. Protokol z certifikované STK má v případě nehody větší váhu. Protokoly nesmí být starší tří měsíců.

Poplatek za retestaci (prodloužení) činí: 800 Kč (pro člena FKHV) nebo 1600 Kč (pro nečlena FKHV). S přechodem na nový elektronický systém testací/retestací je možné, že retestace (prodloužení platnosti průkazu HV) již nebude možné provádět mimo termín testačního dne.

Pakliže svůj historický automobil v následujícím období nechcete a nebo nemůžete provozovat (oprava, renovace aj.), bezodkladně nás o tom informujte, uvědomíme krajského komisaře a zařídíme vše potřebné. V takovém případě jste od retestace (prodloužení) osvobozeni.

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Je povinností každého majitele HV, zajistit si včas prodloužení platnosti testace na další období. V opačném případě je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích (stejně jako běžné vozidlo s propadlou TK) a jeho majitel se vystavuje riziku postihu ze strany správního úřadu, policie a také pojišťovny v případě způsobení škody třetí osobě!

 

SLOŽENÍ KLUBOVÉ TESTAČNÍ KOMISE

Petr Bellinger – předseda testační komise kontakt: 739 517 105, petr@bellinger.cz
Petr Pelech – testační komisař (zástupce předsedy) kontakt: 603 482 061, garaze-vltava@volny.cz
Petr Boček – testační komisař kontakt: 607 886 856, pytrsmotors@seznam.cz

CENÍK TESTAČNÍCH ÚKONŮ

Poplatek za klubovou testaci v rámci testačního dne: 1000 Kč
Poplatek za klubovou testaci v individuálním termínu: 3000 Kč
Poplatek za krajskou testaci pro člena FKHV: 1000 Kč
Poplatek za krajskou testaci pro nečlena FKHV (od 1.1.2019): 2000 Kč
Poplatek ve formě unikátního kódu (platí každý zájemce o testační úkony od března 2019) 300 Kč
Poplatek za klubovou + krajskou retestaci na 2 roky (pro člena FKHV): 800 Kč
Poplatek za klubovou + krajskou retestaci na 2 roky (pro nečlena FKHV): 1600 Kč
(Naše ceny patří již tradičně k nejnižším v ČR)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KODEX FIVA

ŽÁDOST O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA

POSOUZENÍ STAVU HV ODBORNOU DÍLNOU

SEZNAM REGISTRAČNÍCH MÍST (zkontrolujte aktuální dostupnost)